Parkering

Parkering på Wakeup Aarhus, Bruuns Gade

På Wakeup Aarhus, Bruuns Gade tilbyr vi parkering i samarbeid med Bruun's Galleri, som ligger like ved siden av hotellet. Bruun's Galleris P-anlegg består av tre plan, med innkjørsel på det øverste planet (P3). Herfra kjører man via ramper til de øvrige to planene (P2 og P1).
Elektroniske skilt viser om det er ledige parkeringsplasser på hvert enkelt plan. Fri høyde i anlegget er 2,05 m.
Anlegget er åpent hele døgnet. Mellom kl. 00.30 og 06.30 er det bare atkomst til den parkerte bilen til fots via utkjøringsrampen. Det kan imidlertid oppstå situasjoner som gjør at senteret av sikkerhetsmessige årsaker stenger før kl. 00.30.

Viktig

Mellom 00.30 og 06.30 kan betaling bare skje med kredittkort ved utkjøring.

Priser
Alle dager døgnet rundt DKK 10,- per påbegynte halvtime. Men maks. DKK 180,- per døgn.

Parkering er bare tillatt innenfor oppmerkede plasser. P-anlegget har TV-overvåking, men parkering skjer alltid på egen risiko, og Bruun's Galleri påtar seg ikke ansvar for eventuelle ulykker, tyveri eller skader på personer, biler, utstyr og effekter i bilen. Har du flere spørsmål vedrørende parkeringsanlegget, ber vi deg kontakte JustPark på: info@justpark.dk