E-fakturering

Arp-Hansen Hotel Group har innført elektronisk fakturabehandling. Etter 1. februar 2015 aksepterer vi ikke lenger papirfakturaer.

Ved fakturering av varer og tjenester til Arp-Hansen Hotel Group og tilhørende datterselskaper skal det benyttes elektronisk faktura. Les mer om fakturering og krav til fakturainnhold i vår implementeringsguide E-fakturering.

Arp-Hansen Hotel Groups målsetting er å redusere kostnader for oss som selskap og dere som leverandør. I tillegg blir behandlingstiden kortere og kvaliteten bedre samtidig som vi gjør en felles innsats for miljøet.

Last ned implementeringsguiden her