Har du glemt noe på hotellet?

Har du glemt igjen noe under oppholdet på Wakeup Copenhagen, ber vi deg fylle ut skjemaet på siden.

I skjemaet skal du beskrive den gjenglemte gjenstanden så nøyaktig du kan, samt hvor den ble gjenglemt (angi romnummer hvis gjenstanden er gjenglemt på et rom). Det er dessuten viktig å angi hvilken dato den kan være gjenglemt.

Vi vil kontakte deg for å bekrefte om gjenstanden er funnet eller ikke. Finner vi den, avtaler vi videre forløp for overlevering.

Verdisaker som penger, verdipapirer, særlig verdifulle smykker og lignende leverer vi til politiets hittegodskontor i København. Annet hittegods kan vi oppbevare i inntil 30 dager før det leveres til politiets hittegodskontor i København. Hvis vi først blir kontaktet etter dette, henviser vi til politiet i København.

For Wakeup Aarhus er det Politigården i Aarhus som gjelder.