Cookie Policy and Data Protection Policy – Arp-Hansen Hotel Group A/S

Oppdatert 15. mai 2018

Bruk av personopplysninger

Som et naturlig ledd i Arp-Hansen Hotel Group A/S’ (”Arp-Hansen Hotel Group”) aktiviteter og markedsføring av Arp-Hansen, herunder Arp-Hansen Hotel Groups hoteller, innhenter vi personopplysninger om våre gjester og besøkere på hjemmesidene våre. Det er Arp-Hansen Hotel Groups offisielle praksis at det skal være åpenhet om dette. Derfor forteller vi her hvordan Arp-Hansen Hotel Group bruker personopplysninger som innsamles i forbindelse med ditt opphold på et hotell i Arp-Hansen Hotel Group samt ved bruk av våre hotellers hjemmesider på www.arp-hansen.dk

1. Dataansvarlig

Det er Arp-Hansen Hotel Group A/S, cvr-nr. 54399219, Nybrovej 75, 2820 Gentofte, som er dataansvarlig for innsamling og bruk av personopplysninger som er beskrevet i vår praksis.

2. Innsamling av personopplysninger

Arp-Hansen samler inn, lagrer og bruker personopplysninger om deg i forbindelse med ditt besøk på Arp-Hansen Hotel Groups hoteller samt din bruk av våre hjemmesider. Du vil alltid bli informert før innsamling av dine personopplysninger. Slik personlig informasjon vil ofte være navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato, kredittinformasjon samt informasjon om ditt opphold på Arp-Hansen Hotel Group, preferanser, forbruk, med mer.  

I forbindelse med at informasjon oppgis, vil det alltid fremgå om dette var frivillig eller nødvendig for gjennomføringen av den ønskede handlingen, for eksempel ved bestilling av hotellopphold.  

Informasjonen hentes som regel direkte fra deg, men vi kan også motta personopplysninger fra andre kilder, for eksempel uavhengige leverandører av bestillingstjenester.

3. Hvorfor bruker Arp-Hansen dine personopplysninger?

Arp-Hansen bruker dine personopplysninger til følgende formål:

Bestilling av hotellopphold

Ved bestilling av hotellopphold, bruker Arp-Hansen Hotel Group informasjonen om deg til å oppfylle avtalen. For eksempel ber vi om e-postadressen din, slik at vi kan sende deg en kjøpskvittering.  

Når du bestiller oppholdet via våre hjemmesider, behandles kredittkortopplysningene dine av vår betalingsleverandør.

Opphold på Arp-Hansen Hotel Group

Arp-Hansen Hotel Group behandler og oppbevarer informasjon om deg i forbindelse med oppholdet ditt hos oss, og tilbyr deg det du har bestilt. Vi samler inn og bruker opplysningene dine slik at vi har mulighet til å gi deg en best mulig opplevelse under oppholdet hos Arp-Hansen Hotel Group. Slik sikrer vi deg også best mulig service ved fremtidige opphold.  

I noen tilfeller er vi også pålagt å be deg om å vise frem ID i form av pass eller lignende med tanke på identifikasjon.

Kundetilfredshetsundersøkelser

Dersom du har oppgitt e-postadressen din i forbindelse med bestillingen av oppholdet ditt hos Arp-Hansen Hotel Group, vil vi i enkelte tilfeller etter endt opphold sende deg en e-post med lenke til en kundetilfredshetsundersøkelse. Vi bruker svarene dine til å forbedre vår service.

Markedsføring og nyhetsbrev

Hvis vi har mottatt samtykke fra deg, vil Arp-Hansen Hotel Group bruke personopplysningen dine til å sende ut e-post og nyhetsbrev fra Arp-Hansen Hotel Group med blant annet aktuelle medlemsfordeler og -tilbud, informasjon om arrangementer og rabatter hos Arp-Hansen. Hvis du på et tidspunkt ikke lenger ønsker å motta denne type e-post og nyhetsbrev, kan du avregistrere deg ved å sende en henvendelse via e-post til info@arp-hansen.dk eller ved å benytte avregistreringslenken nederst i nyhetsbrevet.

Vi bruker Facebook-pixels til å samle inn data om din adferd på vår hjemmeside. Formålet med innsamlingen er målrettet markedsføring på Facebook for besøkende som har vært på vår hjemmeside og som har har en Facebook-profil. Dette på bakgrunn av Arp-Hansen Hotel Groups legitime interesse av å kunne vise deg relevante tilbud og nyheter.

Overvåkning

Arp-Hansen Hotel Group har videoovervåkning av sine lokaler. Videoovervåkningen skjer på bakgrunn av Arp-Hansen Hotel Groups legitime interesse av å forebygge kriminalitet samt å ivareta gjestenes sikkerhet. Arp-Hansen Hotel Group har satt opp skilt i områdene som videoovervåkes.  

Opptakene vil bare bli tatt i bruk og sett gjennom dersom det er mistanke om kriminelle handlinger, eller i forbindelse med intern/ekstern kontroll. Opptakene kan også bli gjennomgått dersom det er behov for å avklare sikkerhetsrelaterte hendelser.

Dersom det begås kriminelle handlinger, ved mistanke om kriminelle handlinger eller dersom loven av andre årsaker krever dette, kan opptakene overleveres til politiet.

Kundeservice og kommunikasjon

Når du henvender deg til kundeservice eller kommuniserer med Arp-Hansen Hotel Group i andre sammenhenger, samler vi inn og bruker informasjonen du gir med formålet å behandle henvendelsene dine. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi sensitive personopplysninger, med mindre det er strengt nødvendig, med tanke på behandlingen av henvendelsen din. I slike tilfeller bør informasjonen sendes alene i kryptert form, dersom du sender den via e-post.

Bruk av hjemmeside

Arp-Hansen Hotel Group har tilgang til informasjon om besøkende på hjemmesiden, samt hvordan besøkere bruker hjemmesiden og dens funksjoner. 

Når du har besøkt Arp-Hansen Hotel Group hjemmeside, samler vi inn følgende informasjon om deg:

  • Hvilke sider du har besøkt, når og hvor lenge
  • Brukeradferd
  • Nettlesertype
  • IP-adresse

Data som samles inn, brukes med utgangspunkt i Arp-Hansen Hotel Groups legitime interesse av å få kjennskap til hvordan hjemmesiden brukes av brukerne. Informasjonen brukes til å forbedre hjemmesiden. Utover dette, brukes data om alle brukernes navigasjon for å forstå hvordan brukere som en samlet gruppe bruker hjemmesiden. Ved hjelp av dette ønsker vi å forbedre hjemmesiden. Vi kan ikke se hvilken side du kom fra. Når du forlater siden vår, kan vi heller ikke se hvilken side du går videre til. Videre samler vi inn informasjon om hvilke produkter brukerne våre, som en samlet gruppe, foretrekker. Denne informasjonen brukes også til å forbedre hjemmesiden.

Andre formål

Utover ovenstående formål kan Arp-Hansen Hotel Group også behandle personopplysninger i hensikt å oppfylle lovkrav eller for å etablere, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

4. Hvem deler Arp-Hansen Hotel Group personopplysningene dine med?

Videreformidling av personopplysninger til tredjepart kan skje dersom du har samtykket til det. Videreformidling kan også skje dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale du er en del av, for eksempel i forbindelse med bestillingen av en reise. Under visse omstendigheter og i henhold til aktuelt lovverk, kan det være nødvendig å oppgi personopplysninger til offentlige myndigheter eller politiet. For eksempel kan informasjon videreformidles til politiet ved mistanke om kredittkortsvindel.  

Arp-Hansen Hotel Group gir i enkelte tilfeller personopplysningene dine til Arp-Hansen Hotel Groups leverandører som leverer ytelser på Arp-Hansen Hotel Groups vegne, for eksempel i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev og lojalitetsprogram. Disse leverandørene bruker bare personopplysninger på Arp-Hansen Hotel Groups vegne og i overensstemmelse med Arp-Hansen Hotel Groups instruks, og kan derfor ikke bruke personopplysninger til egne formål.

5. Tilbaketrekking av samtykke

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt til Arp-Hansen Hotel Group. Vi vil da slette personopplysningene, med mindre vi kan fortsette bruken på et annet legitimt grunnlag. Tilbaketrekking av samtykke kan medføre at det ikke lenger vil være mulig for oss å tilby deg ulike produkter og service.

Tilbaketrekking av samtykke til vårt nyhetsbrev kan skje ved avregistreringslenke direkte i henvendelsen.

6. Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger Arp-Hansen Hotel Group behandler om deg, og til hvilket formål opplysningene behandles. Du har også rett til å nekte at personopplysningene dine behandles, herunder til profilering, og rett til å kreve korrigering, sletting eller blokkering av informasjon som er feil, villedende eller på ligende vis i strid med lovgivning, eller kreve begrensning av bruk.

Videre har du også i enkelte tilfeller rett til å få utlevert personopplysninger som Arp-Hansen Hotel Group har registrert i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format – samt å få overført informasjonen til en annen dataansvarlig.   

Hvis du ønsker å benytte deg av noen av rettighetene, kan du rette henvendelsen til:

Arp-Hansen Hotel Group A/S
Att.: Torben Kristensen
Nybrovej 75
2820 Gentofte

E-post: info@arp-hansen.dk
Telefon: +45 4597 0500

7. Sikkerhet

Arp-Hansen Hotel Group legger stor vekt på at alle personopplysninger behandles fortrolig og at informasjonen kun brukes av medarbeidere som er instruert i hvordan de skal behandle personopplysninger, for å unngå at informasjon går tapt eller kommer uvedkommende i hende.

8. Lagring av personopplysninger

Arp-Hansen sikrer nødvendig oppdatering av lagrede personopplysninger, slik at alt til enhver tid er korrekt.

Personopplysningene dine vil bli slettet når Arp-Hansen ikke anser at det er nødvendig å bruke eller oppbevare dem til bruk for ovenstående formål, eller på grunnlag av annet legitimt formål, herunder på grunnlag av gjeldende lovgivning eller med tanke på at rettskrav kan etableres, gjøres gjeldende eller forsvares.

Opptak fra videoovervåkning med tanke på å forebygge kriminalitet, slettes eller anonymiseres senest 30 dager etter at opptaket fant sted. Med mindre det er nødvendig for Arp-Hansen å oppbevare opptaket med tanke på å behandle en konkret tvist, for eksempel i forbindelse med oppklaring av kriminalitet eller andre ulovlige handlinger. Opptak fra videoovervåkning til andre formål vil bli slettet når det ikke tjener et saklig formål å oppbevare informasjonen.

Opplysningene kan også oppbevares lengre i anonymisert form, det vil si at det ikke lenger vil være mulig å relatere informasjonen til deg.

9. Lenker til andre nettsteder m.m.

Vårt nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder eller til integrerte nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre selskapers nettsteder, eller deres praksis i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Når du besøker andre nettsteder, oppfordres du til å lese innehavernes praksis med hensyn til beskyttelse av personopplysninger og annen relevant praksis.

10. Kontakt

Dersom du har spørsmål eller ønsker å klage over bruken av personopplysninger, kan du kontakte Arp-Hansen via e-post eller telefon som oppgitt ovenfor. Du kan også rette henvendelsen til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

Versjon 1.0, 15. mai 2018

 

Cookie policy

We use cookies on our website www.hotelwakeupcopenhagen.com in accordance with this cookie policy.