Ansvarlighet i Arp-Hansen Hotel Group

ESG – miljø, sosiale forhold og god selskapsledelse

Som en del av Arp-Hansen Hotel Group jobber vi på flere måter når det gjelder bærekraft. Begrepet ESG omfatter: E for Environmental (miljø), S for Social (sosiale forhold) og G for Governance (god selskapsledelse). I tillegg jobber vi med Safe Stay, som er navnet på vår beredskap innen rengjøring, hygiene og matsikkerhet.

Les mer om ESG i Arp-Hansen Hotel Group